پاورپوینت روستای کلجاه

پاورپوینت روستای امند

پاورپوینت روستای سار

پاورپوینت روستای عنصرود

تحقیق در موردمديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

تحقیق درمورد مدیریت و ارتباط

تحقیق درباره مدیریت و زمان

تحقیق درباره پولشویی

پاورپوینت روستای رهال

تحقیق درباره مرکبات دزفول

پاورپوینت معماری معاصر غرب (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

تحقیق در مورد چیستی مرگ

پاورپوینت فولدینگ ودیکانستراکشن (اشاره به تشابهات وتفاوت های این دوسبک بایکدیگر(

پاورپوینت درباره تاريخچه توسعه وتكامل بهداشت

پاورپوینت معماری ”های- تک“ و ”اکو- تک“ (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت معماری دیکانستراکشن (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

تحقیق درباره مرگ

پاورپوینت درباره تجزیه و تحلیل شغل

پاورپوینت معماری مدرن متاخر (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت پست مدرنیته (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت معماری و سینما (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت موشه سفدی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت هنر و معماری مدرن چین و ژاپن (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)

پاورپوینت معماری ساختمانهای سبز

پاورپوینت درمورد جابرابن حیان

تحقیق در مورد حساسيت نسبي محصول دانه گندم بهاري و پارامترهاي كيفيت در كاهش

تحقیق در مورد حشرات و جوندگان موذي

تحقیق در مورد داستان حضرت اسماعيل(ع)

تحقیق در مورد حضرت محمد مصطفی (ص)